Vrijwilligers

Buitenwereld drijft op de inzet van vrijwilligers. In totaal zijn er wel vijftig actief. Wil jij je inzetten als vrijwilliger? Klik hier voor meer informatie en meld je aan.

Gebruik je sterke punten

Het idee is dat iedere vrijwilliger doet waar hij of zij goed in is. De een houdt van praten en overleggen en zit in het bestuur, de ander kan goed met een hamer overweg, vindt het fijn om te schilderen, werkt graag in de tuin of zit het liefst achter de computer.

Begeleiding

De begeleiding van de vrijwilligers gebeurt in belangrijke mate door de vijf vaste medewerkers, maar vanzelfsprekend helpen de vrijwilligers elkaar ook vaak onderling. Op die manier wordt de aanwezige ervaringskennis zo goed mogelijk benut.

Contract

Met elke vrijwilliger wordt een vrijwilligerscontract afgesloten. Daarin worden taken en verantwoordelijkheden vastgelegd, maar het heeft ook het voordeel dat de vrijwilliger gelijk is verzekerd.

Waardevol

Het is niet alleen leuk om iets bij te dragen; je krijgt ook nieuwe vrienden en kennissen en iets vrijwilligs doen is altijd goed voor op je CV.

Een veilige plek

Buitenwereld wil een veilige plek bieden voor bezoekers en medewerkers. Daarom hebben we een gedragscode opgesteld die alle vrijwilligers en medewerkers ondertekenen, vragen we een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan vrijwilligers en medewerkers en hebben we twee vertrouwenspersonen.

Onze vertrouwenspersonen zijn Martijn Nieuwenhuisen en Karlijn Vercauteren, werkzaam in Medisch Centrum Dorp en te bereiken via telefoonnummer 030 63 74 726.