Toekomst Stichting Buitenwereld onduidelijk

De kinderboerderij en speeltuin van Houten zijn vertegenwoordigd in Stichting Buitenwereld.
Deze stichting heeft door de jaren heen organisatorische en financiële problemen gekend en is sterk afhankelijk van gemeentelijke subsidie. Sinds deze week is de toekomst van de stichting onduidelijk, omdat de gemeentelijke subsidie zal stoppen.

Aanleiding

De reden voor de gemeente om de subsidie te stoppen, is het gebrek aan vertrouwen in de stabiliteit van de organisatie, de toekomst van de stichting en de verwezenlijking van haar visieplan. Het recentelijke aangekondigde aftreden van het bestuur bovenop de bestaande problemen is nu de aanleiding de exploitatievergoeding te stoppen per 1 december.

Achtergrond

Stichting Buitenwereld heeft al jaren moeite om financieel het hoofd boven water te houden en leunt zwaar op subsidie van de gemeente.  Onderliggende problemen hiervoor zijn o.a. de organisatiestructuur, meerdere bestuurswisselingen in korte tijd, bedrijfscultuur en het gebrek aan vrijwilligers. Het huidige bestuur heeft geprobeerd hier verandering in te brengen, maar de gewenste voortgang hierin is uitgebleven. Gaandeweg Corona-jaar 2020 is een aantal bestuursleden afgetreden, en het lukte niet nieuwe bestuursleden te vinden. Hierdoor werd de ambitie de stichting stabieler te maken steeds minder bereikbaar, terwijl de werkdruk voor de gebleven bestuursleden groter werd. De werkzaamheden bleken teveel voor een vrijwillig bestuur om te combineren met baan en gezin, waardoor zij uiteindelijk besloten heeft af te treden.

Visieplan

De stichting kan momenteel niet door ontwikkelen op haar eerder gevormd visieplan. Het visieplan betreft een plan om uit te breiden met een paviljoen om op deze manier meer horeca-inkomsten te genereren en daarnaast ruimtes te verhuren aan particulieren en bedrijven. Hierdoor zou er een minder subsidie-afhankelijke stichting gecreëerd worden. Over het visieplan is de gemeente erg enthousiast en dit heeft er voor gezorgd dat de gemeente in maart 2020 een eerder opgebouwde schuld heeft kwijtgescholden, om op die wijze met een schone lei te kunnen bouwen aan deze toekomstplannen. Echter gezien de recentelijke ontwikkelingen, van een bestuur aftreding tezamen met jarenlange problematiek, ziet de gemeente deze plannen niet verwezenlijkt worden en zegt zij het vertrouwen in de stichting nu op.

Toekomst

De gemeente heeft aangegeven dat zij de maatschappelijke waarde van de kinderboerderij en speeltuin zeker ziet. De inwoners van Houten en omstreken dragen deze faciliteiten een warm hart toe. De gemeente heeft dan ook de intentie om de faciliteiten van de stichting, d.w.z. de kinderboerderij en de speeltuin, te behouden voor Houten. Echter in een andere organisatievorm. De gemeente zal zich komende tijd beraden over de toekomst en gaat zoeken naar een nieuwe exploitant om de kinderboerderij en de speeltuin in Houten voort te kunnen zetten. De kans is groot dat Buitenwereld haar deuren zal moeten sluiten eind 2020. Het is nog niet duidelijk hoe snel deze weer open gaan voor het publiek.

Vragen?

Voor meer informatie naar aanleiding van dit persbericht, kunt u zich wenden tot Sylvia Kiewiet, voorzitter Stichting Buitenwereld via: voorzitter@buitenwereld.nl