Via dit bericht willen wij al onze sponsoren heel hartelijk bedanken voor de (financiële) bijdragen aan Buitenwereld.

Mede dankzij uw gelden kon Buitenwereld in 2019 o.a. realiseren:

Daarnaast zijn we ook ontzettend dankbaar voor de extra hulp die we in 2019 hebben gekregen, door:

Dankzij uw bijdragen kan Buitenwereld haar doelstellingen verwezenlijken: een mooie en fijne plek voor jong en oud om te spelen, te leren van natuur, met dieren om te gaan en elkaar te ontmoeten. We willen midden in de Houtense samenleving staan en meerdere doelgroepen helpen en aanspreken. Hier werken we ook in 2020 hard aan. We hopen dat we in het nieuwe jaar u weer als sponsor mogen begroeten.

Het bestuur,

Carla Geijskes, Geert Renia, Miriam Maas, Sylvia Kiewiet, Frank Verbruggen